อัลบั้มภาพ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
* อัลบั้ม *
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 480 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2559
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการประชาคมหมู่บ้าน
โครงการประชาคมหมู่บ้าน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัด
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัด
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 157 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๙
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่
โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2558
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบา
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 184 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรม วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบ
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 197 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางประแดง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางประแดง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2558
โครงการ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๕๘
โครงการ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๕๘
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง สมัยสามัญ สมัยที่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2558

โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตาประชาชนในตำบลบางประแดง (เ
โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตาประชาชนในตำบลบางประแดง (เ
(จำนวน 66 รูป ชมแล้ว 305 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2558