อัลบั้มภาพ "โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธย ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 )

 
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙