อัลบั้มภาพ "โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหา"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหา ( ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 )



























 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘