อัลบั้มภาพ "โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ อยุธยา เมืองสะอาด น่าอยู่เชิดช"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ อยุธยา เมืองสะอาด น่าอยู่เชิดช ( ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 )


 
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ อยุธยา เมืองสะอาด น่าอยู่เชิดชูมรดกโลก