ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
   
 
   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คันลงวันที่  1 ธันวาคม  2558
                   เนื่องจาก ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทีเคเอ็ม ธนาทรัพย์กลการ จำกัด ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่หน่วยงานกำหนด จึงถูกเวียนทิ้งงานตามหนังสือ ที่ อย 77502/140 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2559