ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 280 เมตร หรือจนถึงชั้นน้ำสะอาด ด้วยการใช้ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 จำนวน 1 บ่อ พร้อมปรับปรุงหอถังสูงเดิมและระบบท่อภายนอกถังกรองเดิม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.บางประแดงกำหนด)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2559