ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
   
 
   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง   เรื่อง สอบราคาโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ราคากลางเป็นเงิน 787,000 บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน…..2.....ราย   นั้น
          ผลปรากฏว่า   มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ. จำกัด    ราคาที่รวม VAT   759,000.- บาท
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2559