ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางประแดง
   
 
   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง   เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 280 เมตร หรือจนถึงชั้นน้ำสะอาด ด้วยการใช้ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 จำนวน 1 บ่อ พร้อมปรับปรุงหอถังสูงเดิมและระบบท่อภายนอกถังกรองเดิม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.บางประแดงกำหนด) ราคากลางเป็นเงินจำนวน 1,300,000.00-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 55 วัน ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน…..3.....ราย   นั้น
                         ผลปรากฏว่า   มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                         - บริษัท ชลวรรษ 1994 จำกัด    เป็นราคาที่รวม VAT    1,290,000.-บาท
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2559