ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง พ.ศ. 2560 - 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560