ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
   
 
   

ประกาศ กำหนดเวลาการชำระภาษ๊ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติ ประจำปี ๒๕๕๙

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2559