องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง 32 หมู่ที่ 2 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

www.bangpradaeng.go.th

ติดต่อสำนักงาน 035-703073 เว็บไซต์เปิดใช้ : 05-06-2558